Szeptemberben, Szűz Mária születésnapjához közeli vasárnapon a rimóci hívek énekelve-imádkozva vonulnak ki a határban lévő Fogadalmi kápolnához.

Egyes források szerint a kápolnát az 1700-as években építették, egy pestisjárványt követően. A legenda szerint a falu plébánosa lovon ment át a járvány idején a szomszédos Nógrádsipekre misézni, amikor a lova útközben megállt és letérdelt. Csak azután volt hajlandó tovább indulni, miután a pap is letérdelt – ezt háromszor megismételte. A plébános megfogadta, hogy ha elmúlik a járvány, kápolnát építtet ide. A járvány elmúlt, a plébános pedig betartotta fogadalmát. A kápolna körüli hársfák több mint száz évesek – az 1896-os Millenium tiszteletére ültették őket.

A Kisasszony-napi búcsúban a hívek Szűz Mária születésnapját ünneplik. A menetet a Rimóci Rezesbanda és a Harmonikás “kiszenekar” kíséri. A Máriás lányok vállukon hordozzák a Mária szobrot, idősek és fiatalok közül többen is viseletben öltözve járják végig a néha poros, néha sáros utat.

Szép pillanata az érkezésnek és a távozásnak, amikor a Rimócról és a Nógrádsipekről érkező Mária “köszöntik” egymást. Ilyenkor a lányok előre-hátra tesznek pár lépést vállukon a szobrokkal, és meghajolnak.

Poros csizma, szélben játszó zászlók, trombitaszó.

***

Az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjának ösztöndíja.

A fotók 2021 és 2022 szeptemberében készültek.